Melbourne
Kettlebell Level 1: November 14th
Kettlebell Level 2: November 15th

2021 EVENTS

Brisbane
Kettlebell Level 1: January 16th
Kettlebell Level 2: January 17th

Adelaide
Kettlebell Level 1: February 6th
Kettlebell Level 2: February 7th

Sydney
Kettlebell Level 1: TBA

Kettlebell Level 2: TBA

Perth
Kettlebell Level 1: TBA

Kettlebell Level 2: TBA

Sunshine Coast
Kettlebell Level 1: TBA

Kettlebell Level 2: TBA